Corona

Corona heeft heel wat onzekerheden teweeg gebracht en voor onze uitwisselingsprogramma's is dit niet anders. Niemand weet wat de komende maanden zullen brengen. Echter zijn we van mening dat ondanks de pandemie het nog steeds mogelijk is om uitwisselingsprogramma's te organiseren in 2020 zolang de externe omstandigheden dit toelaten. Zonder twijfel zal de uitwisseling 'anders dan anders' zijn maar dit maakt het niet minder waardevol. 

We volgen alle ontwikkelingen op de voet en passen ook onze werking aan waar nodig zodat iedereen op de nodige (extra) ondersteuning kan rekenen. Hierbij doen we beroep op de flexibiliteit van iedere betrokkene.

Een wereldwijde pandemie legt heel wat pijnpunten bloot en toont aan dat intercultureel begrip nu nog meer nodig is dan ooit. We kijken ernaar uit om samen met u onze missie te implementeren en u bij te staan in het hebben van een verrijkende YFU-ervaring!