Corona - Corona

Corona

Corona heeft heel wat onzekerheden teweeg gebracht en voor onze uitwisselingsprogramma's is dit niet anders. Niemand weet wat de komende tijd zal brengen. Echter zijn we van mening dat ondanks de pandemie het nog steeds mogelijk is om uitwisselingsprogramma's te organiseren zolang de externe omstandigheden dit toelaten. Zonder twijfel zal de uitwisseling 'anders dan anders' zijn maar dit maakt het niet minder waardevol. 

We volgen alle ontwikkelingen op de voet en passen ook onze werking aan waar nodig zodat iedereen op de nodige (extra) ondersteuning kan rekenen. Hierbij doen we beroep op de flexibiliteit van iedere betrokkene. Een wereldwijde pandemie legt heel wat pijnpunten bloot en toont aan dat intercultureel begrip nu nog meer nodig is dan ooit. We kijken ernaar uit om samen met u onze missie te implementeren en u bij te staan in het hebben van een verrijkende YFU-ervaring!

Mogelijke consequenties van de Covid-19 pandemie

Het is voor ons onmogelijk om op het moment van inschrijving reeds te anticiperen welke richtlijnen er zullen zijn in het gastland op het moment van vertrek. Daarom geven we hier een algemeen beeld van enkele mogelijke scenario’s. Deze kunnen van toepassing zijn op het moment van vertrek, en/of op het moment van terugkeer op het einde van de uitwisseling. YFU Vlaanderen en haar partners volgen de situatie nauwgezet op en zullen tijdig over mogelijke wijzigingen communiceren.

Het vertrek

- De startdatum kan variëren afhankelijk van de maatregelen ter plaatse, maar ook van de beschikbare vluchten.
- Mogelijk dien je in het bezit te zijn van een negatieve coronatest voor vertrek.
- Quarantaine bij aankomst in het gastgezin of in het hotel. Dit kan een meerkost met zich meebrengen die slechts kort voor vertrek bekend is.
- Test bij aankomst en eventuele hertest en de daarbij horende kosten.
- Het is mogelijk dat in de toekomst een vaccinatiebewijs noodzakelijk is om een land binnen te mogen.

Tijdens de uitwisseling

- Het kan gebeuren dat onderwijs deels of volledig digitaal wordt gegeven.
- Er kan een tijdelijke lokale lockdown afgekondigd worden waardoor vele activiteiten niet door kunnen gaan.

Zolang het gastland een uitwisseling als haalbaar beschouwt en de programma’s niet annuleert, zijn de geldende corona maatregelen in dat land geen reden tot annulatie. Als YFU zien wij er steeds op toe dat een student die vertrekt een waardevolle en leerrijke ervaring tegemoet gaat ondanks de eventueel geldende maatregelen.